Lily Chan

自己皮膚比較敏感,易紅同出粒粒,天氣又熱又濕更加令到皮膚差🥺店主唔嫌我多問題,仲好細心幫我分析! 用完佢推薦嘅蜜糖燕麥皂後真係有改善,好開心阿一定要俾返個好評! 👍👍👍